Pro děti i dospělé vystoupí desítky hudebníků, hudebnic, divadel i

výtvarnic, odborníků a odbornic.

Projekt Mezi ploty podpořil svou záštitou prezident České republiky Petr Pavel.

Těšíme se na vás v ústředí v Bohnicích!

25. – 26. května 2024

Klikni na program ›

Stáhni MAPU A PROGRAM ›

Podpořili nás:
Do projektu Mezi ploty se za uplynulých 30 let zapojily desítky odborníků a peer konzultantů
z renomovaných institucí, jakož i zástupců neziskového sektoru:
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Národní ústav duševního zdraví, Fokus Praha, středisko Drop In,
Česká psychoanalytická společnost, Akademie věd České republiky, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita,
Univerzita Palackého, Krizové centrum RIAPS, Triangl – centrum pro rodinu, Intervenční centrum,
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Nadace Bona, Institut hypnózy, Meetina,
Nevypusť duši, Naděje, skauti, Mateřská centra, Osmička pro rodinu, lesní školky, občanské poradny,
Nadační fond CANISTERAPIE, Auto*Mat, Salesiánské středisko mládeže, Celé Česko čte dětem,
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Hnutí Duha, Sadba, Česká asociace streetwork, YMCA Praha,
Linka bezpečí, Veselá věda, IQLANDIA, Pohoda, Kozí pelíšek, Mamma HELP,
Amnesty International a mnoho dalších.

Budoucnost...

...založená na zkušenostech.

O festivalu

Vážíme si Vás všech, kteří nám pomáháte s realizací festivalu Mezi ploty. Právě díky Vám tento projekt již dvakrát získal prestižní označení EFFE Label (EFFE je projekt Evropské asociace festivalů, podporovaný Evropskou unií). Mezinárodní porota doslova uvedla, že festival Mezi ploty je „velice populární u širokého publika, propojuje širokou veřejnost se zdravotně postiženými a duševně nemocnými a bourá všechny bariéry. Má kvalitní dramaturgii a obrovský společenský dopad.“ Děkujeme!

Festival Mezi ploty 2024 se koná pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla.


Záštitu nad festivalem převzalo Ministerstvo kultury ČR a primátor hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
EFFE Label

EFFE Label

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.

Magistrát hlavního města Prahy