Aneb cyklus odborných přednášek online.

Archiv přednášek:

Jednotlivá videa odkazují vždy na všechny přednášky z daného dne.

I. víkend – sobota 28.11.

I. víkend – neděle 29.11.

Přednášky mimo víkendy

II. víkend – sobota 5.12.

II. víkend – neděle 6.12.

 

Program

I. TURNUS 28. – 29.11.

 
SOBOTA 28.11.
NEDĚLE 29.11.
10:00Mgr. Petr Hudlička (ředitel a statutár Fokusu Praha) - Jungova analytická psychologie

Analytická psychologie Carla Gustava Junga je unikátním výtvorem na poli lidského myšlení. Nenabízí cestu pouze do individuální lidské psýché, ale i do vrstev, které sdílíme jako lidstvo. Tam se psychologie propojuje s literaturou, mytologií či religionistikou. Jaký je střed naší duše a jaká cesta k němu vede? Kde se věda potkává s pohádkou?

KONTAKT:
www.fokus-praha.cz
233 354 547
MUDr. Juraj Okaji (PNB) - Diagnóza: schizofrenie

Seznámíme se s tím, co si pod diagnózou schizofrenie představit, jaké jsou podoby tohoto onemocnění a jak se dá léčit. Řekneme si také něco o komunitní péči o pacienty s psychotickým onemocněním v kontextu probíhající transformace psychiatrické péče. V souvislosti s tímto onemocněním panuje rovněž hodně mýtů, které se na přednášce pokusíme objasnit.

KONTAKT:
Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice - Tel.: 284 016 666 - NONSTOP
Linka první psychické pomoci - Tel.: 116 123 - NONSTOP
11:00Mgr. Petr Hudlička (ředitel a statutár Fokusu Praha) - Rogersovská psychoterapie

PCA (person centered approach) je jedním z humanistických přístupů, které vznikly jako reakce na hegemonii psychoanalýzy a behaviorální terapie. Carl Rogers empirickým přístupem objevil pozitivní potenciál k úzdravě a rozvoji skrytý v každém z nás a ukázal náš potenciál k plnějšímu bytí. Co je potřeba a co postačuje v psychoterapii, abychom nastartovali proces růstu?

KONTAKT:
www.fokus-praha.cz
233 354 547
Mgr. Zuzana Chomová (Intervenční centrum) - Domácí násilí aneb „Nenuť mě, abych ti zase ublížil. Vždyť víš, že tě miluju.“

Domácí násilí – kde končí zdravý vztah a začíná něco, co už není doopravdy láska? Co můžeme dělat a čeho se vyvarovat? A dá se s tím vůbec něco dělat? Možnosti pomoci v případech domácího násilí z praxe Intervenčního centra.

KONTAKT:
www.intervencnicentrum.cz, [email protected], 734 510 292
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop, zdarma), www.bkb.cz
12:00Mgr. Tomáš Blaha (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy) - Partnerská krize v období pandemie - Jak ji zvládnout?

V příspěvku se budu zabývat hranicemi, očekáváními, emocemi a komunikací při sdílení společného prostoru doma se zaměřením na současnou pandemickou situaci, kdy např. jsem nedobrovolně doma kvůli nemoci či karanténě, moje děti mají povinnou distanční výuku nebo mi zaměstnavatel umožnil/nařídil home-office atd. - jak se lze na situaci adaptovat či ji v rámci možností změnit.

KONTAKT:
www.csspraha.cz
Mgr. Zuzana Chomová (Intervenční centrum) - Vliv pandemie na domácí násilí

Když zůstat doma neznamená být v bezpečí.

KONTAKT:
www.intervencnicentrum.cz, [email protected], 734 510 292
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop, zdarma), www.bkb.cz
13:00Mgr. Petr Hudlička (ředitel a statutár Fokusu Praha) - Mohou básně léčit?

Poetoterapie jako setkání se sebou skrze poezii. Podpora zdraví a růstu skrze jazyk, symbol a příběh. Jak v praxi může vypadat tato méně známá forma expresivní terapie? Jak můžeme skrze jazyk nechat rozeznít svůj tvůrčí potenciál a dotknout se svého vlastního bytí?

KONTAKT:
www.fokus-praha.cz
233 354 547
Mgr. Juraj Žáček (Triangl - Centrum pro rodinu) - Rodiče, nebojte se vymýšlet léčivé pohádky pro své děti!

Inspirativní představení jednoduché narativní metody, umožňující zbavit zejména menší děti nejrůznějších trápení. Překonávání problémů je podpořeno vyprávěním léčivých pohádkových příběhů, psaných pro konkrétní situaci.

KONTAKT:
[email protected]
14:00PhDr. Václav Jílek - Jak deprese lidem mění život?

Ve své profesi psychologa se setkávám s lidmi v akutní fázi deprese i lidmi, kteří už depresi překonali. Rozhovory s nimi mě inspirovaly k výběru témat, o kterých budu mluvit. Lidé v akutní fázi neprožívají obyčejný smutek, který brzy přejde - z deprese se člověk jen tak nevypláče. V první části příspěvku představím hlavní příznaky deprese, abyste si o nich udělali realističtější obrázek. Pomůže vám to pochopit, co deprese lidem dělá.
Od lidí, kteří už se z deprese zotavili vím, že ačkoliv tomu v akutní fázi deprese chvílemi nevěřili, jejich potíže nakonec ustoupily nebo se podstatně zmírnily. Někteří dodávají, že je deprese přiměla udělat v životě změny, díky kterým se jim teď žije lépe. Ve druhé části příspěvku se proto budu věnovat tomu, co jim pomohlo a kde si říct o pomoc.

KONTAKT:
www.deprese.com
czap.cz/pro-verejnost/seznam-psychoterapeutu
Mgr. Juraj Žáček (Triangl - Centrum pro rodinu) - Domácí vzdělávání během pandemie

Zamyšlení se nad problematikou domácího vzdělávání z pohledu pracovníka poradny zaměřené na rodiny s dětmi. Co domácí vzdělávání rodinám přineslo? Jak jej mohou vnímat děti? Co tento způsob výuky znamená pro rodiče? Existují pro distanční výuku dětí nějaká

KONTAKT:
[email protected]
15:00Mgr. Adriana De Martini & Matěj Chadima - Dvě přednášky o (self)managementu

Krizový (self)management a k čemu je dobrý?

Cítíte se být pod tlakem? Máte pocit, že vám dochází energie? To všechno mohou být příznaky krize – ať už nenápadné, nebo vyvolané nečekanou událostí, jako je například dnešní covidová pandemie. Na přednášce s workshopem se dozvíte, jak takovou zátěžovou situaci zvládnout a neohrozit přitom svoje zdraví, vztahy ani další životní hodnoty.

Workshop: Jak fungovat v krizi
Na konkrétních příkladech těžkých životních situací vám ukážeme, jak lze (self)management využít v praxi. Rozkryjeme Vám momenty, které jsou pro zvládnutí krize rozhodující. Pojďte se s námi zastavit, mentálně si odpočinout, dočerpat energii a uspořádat si své myšlenky.
Mgr. Klára Jalovcová & PhDr. Lenka Hulanová (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy) - Rodina v době koronavirové

Pandemie postihla nás všechny, od nejmladších po nejstarší. Pojďme se v přednášce dvou témat podívat na takovou “normální rodinku” očima těch, kdo v ní žijí.

Rodina v izolaci pohledem rodiče
Co vše musí rodiče zvládnout v období pandemie? Jaký dopad na rodičovství může mít například taková online výuka nebo izolace jejich dítěte od vrstevníku? A hlavně - co teprve, když je rodič na tohle všechno sám, protože získal status samoživitel/ka? Ale nebojte, každé období je dočasné. Pojďte se dozvědět, jak tuto situaci co nejlépe překlenout.

Rodina v izolaci pohledem dítěte
Pojďme si narovinu říct, že izolace pro dítě není přirozená, protože většinou času je zvyklé svůj čas trávit se svými vrstevníky. Jaký dopad na dětskou psychiku může mít takové vytržení dítěte z běžného režimu? Poslechněte si, co dělat, aby se toto náročné období stalo pro Vaše dítě jednodušším.

KONTAKT:
Centrum sociálních služeb Praha www.csspraha.cz/
Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop zdarma), www.linkabezpeci.cz
Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 606 021 021 (po-čt 9-21, pá 9-17), www.rodicovskalinka.cz
Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop, zdarma), www.linkaztracenedite.cz
18:00Jan Vališ, DiS. - O psychické krizi a možnostech pomoci

Život přináší nejen radostné chvíle, ale také nás vystavuje situacím, které jsou těžké a náročné. Co lze dělat, když se ocitneme v obtížné životní situaci, která ohrožuje naše duševní zdraví? Jaké jsou možnosti svépomoci a kdy je dobré vyhledat pomoc odborníka? Co dělat, když chcete pomáhat lidem v krizi na profesionální úrovni? Hovořit se bude o krizové pomoci, kterou mají lidé k dispozici a mnohdy o ní ani nevědí.

KONTAKT:
www.capld.cz/linky-duvery-crPražká linka důvěry NONSTOP: 222 580 697
www.chat-pomoc.cz

PŘEDNÁŠKY MIMO VÍKENDY

30.11. 18:00PhDr. Yvonna Lucká (Sociální klinika) - Nejčastější reakce na dlouhodobý stres, jak jim porozumět a jak s nimi zacházet

Dlouhodobý stres, strach a existenční obavy z nejistoty negativně ovlivňují naší náladu, energii a motivaci. To vše může vést až k depresivním stavům, kdy už se nejedná jen o běžný smutek a které mohou vyústit k potřebě dlouhodobé odborné léčby. Přednáška PhDr. Yvonny Lucké ze Sociální kliniky se bude věnovat nejčastějším reakcím na tyto symptomy a o tom, jak jim lze porozumět a kde v jejich případě můžeme naleznout pomoc.
1.12. 18:00Mgr. Martin Hofman (Český institut biosyntézy) - Tělo jako zdroj energie a sebepoznání

Je tělo naším domovem a zdrojem? Jak ho vnímáme a jak mu dokážeme naslouchat? Jak se v něm odráží, co prožíváme a potřebujeme? Pojďme se inspirovat jedinečným psychoterapeutickým přístupem biosyntézy, která směřuje k dobrému propojení mysli, pocitů a těla s naším duchem či esencí, abychom mohli žít a pulzovat kreativně, spontánně a vitálně.

KONTAKT:
www.biosynteza.cz
[email protected]

II. TURNUS 5. – 6.12.

 
SOBOTA 5.12.
NEDĚLE 6.12.
10:00
-
12:00
Mgr. Martin Titman (Drop In) - Přednáškový blok I

Tento přednáškový blok se věnuje třem tématům.
Co jsou to drogy?
O čem mluvíme, když mluvíme o drogách? Kde všude se s nimi můžeme skamarádit?
Co drogy dávají a berou?
Jaké jsou výhody a nevýhody užívání nejznámějších drog?
Můžu chránit své dítě před drogami?
Jak taková dobrá a špatná praxe domácí prevence vypadá?

KONTAKT:
poradenská linka Nízkoprahového střediska Drop In: 222 221 431
ADI ambulance Drop In: 731 836 227
Centrum primární prevence Drop In: 734 158 220
Klinika adiktologie viz www.adiktologie.cz
Mgr. Martin Titman (Drop In) – Přednáškový blok III

Tento přednáškový blok se věnuje třem tématům.
Co umí drogy?
Představíme si nejznámější drogy jednu po druhé.
Rodina a uživatel drog
Časté vzorce chování rodin s uživatelem a k čemu obvykle vedou.
Každodenní život na drogách
Jak může vypadat takový každodenní život na drogách?

KONTAKT:
poradenská linka Nízkoprahového střediska Drop In: 222 221 431
ADI ambulance Drop In: 731 836 227
Centrum primární prevence Drop In: 734 158 220
Klinika adiktologie viz www.adiktologie.cz
13:00
-
15:00
Mgr. Martin Titman (Drop In) – Přednáškový blok II

Tento přednáškový blok se věnuje dvěma tématům.
Marihuana – mýty a fakta
Tráva se mění. Co o ní ještě platí a co už ne?
Co s tebou dělá alkohol?
Kam se hrabe heroin nebo pervitin.

KONTAKT:
poradenská linka Nízkoprahového střediska Drop In: 222 221 431
ADI ambulance Drop In: 731 836 227
Centrum primární prevence Drop In: 734 158 220
Klinika adiktologie viz www.adiktologie.cz
Mgr. Martin Titman (Drop In) – Přednáškový blok IV

Tento přednáškový blok se věnuje dvěma tématům.
Kdo kde co dělá?
Jaký je systém služeb kolem drogových prevencí a kam se s čím dá obrátit?
Jak funguje tzv. streetwork a teréňáci?
To prostě chodí po ulicích a dávají stříkačky? Proč?

KONTAKT:
poradenská linka Nízkoprahového střediska Drop In: 222 221 431
ADI ambulance Drop In: 731 836 227
Centrum primární prevence Drop In: 734 158 220
Klinika adiktologie viz www.adiktologie.cz
15:00Mgr. Mgr. Iveta Fajnerová, PhD. (NÚDZ) - Virtuální realita a její terapeutické účinky

Pokrok v oblasti nových technologií, jako je virtuální realita, se projevuje i v oblasti duševního zdraví. Virtuální realita má díky možnosti detailního záznamu a srovnatelnosti s reálnými životními situacemi široké spektrum uplatnění. V oblasti diagnostiky slouží virtuální testy pro sledování určitých typických příznaků či narušených schopností. Virtuální realita se však stále častěji uplatňuje zejména v terapii duševních poruch, kde může sloužit jako metoda expoziční terapie, relaxace nebo kognitivního tréninku. Během přednášky se podíváme na ukázku uplatnění VR při testování paměti a pozornosti a příklady terapeutického využití VR u nás i v zahraničí.

KONTAKT:
www.brainvr.cz
www.nudz.cz/p_skupina/virtualni-realita-v-neurovedach/
[email protected]
Mgr. et Mgr. Andrea Scheansová, Ph.D (PNB) - Poruchy osobnosti: paranoidní, schizoidní, disociální a emočně nestabilní typ

Lidé s poruchou osobnosti se vyznačují významnými odchylkami v myšlení, cítění, vnímání a vztahování se k druhým. Paranoidní typ je podezřívavý, nepřátelský a přecitlivělý k neúspěchu či odmítnutí. Schizoidní typ nevyhledává kontakt s druhými lidmi a stahuje se do svého fantazijního světa. Disociální typ postrádá svědomí, empatii a zájem o druhé. Emočně nestabilní typ se vyznačuje emoční nestálostí a potížemi v sebekontrole.

KONTAKT:
Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice - Tel.: 284 016 666 - NONSTOP
Linka první psychické pomoci - Tel.: 116 123 - NONSTOP
16:00Bc. Kateřina Sloviaková, DiS. (Centrum Anabell) - Poruchy příjmu potravy

Přednáška se bude věnovat poruchám příjmu potravy, kam patří
mentální anorexie, mentální bulimie a také přejídání, spojené s jinými
(psychickými) obtížemi, například se stresem. Zazní preventivní
opatření a také možnosti léčby těchto onemocnění.

KONTAKT:
www.anabell.cz, [email protected], 774 467 293 / 775 904 778
PhDr. Petr Winkler Ph.D. (NÚDZ) - Prevence sebevražd

Přednáška se bude věnovat problematice sebevražd ve světě i u nás. Zaměříme se na výskyt a trendy sebevražedného jednání, rizikové faktory a možnosti prevence. Zmíníme také vznikající Národní akční plán prevence sebevražd, který doplňuje Národní akční plán pro duševní zdraví 2030.Nevynecháme ani to, jak ovlivňuje současná pandemie výskyt sebevražedného chování.

KONTAKT:
www.narovinu.net/sebevrazdy/
www.nudz.cz/files/pdf/kasal-manual-orig.pdf
www.mvcr.cz/clanek/telefonni-psychologicke-linky-pro-seniory-deti-a-dospele.aspx
17:00Michaela Berkovičová (Centrum Seňorina) - Aktivizace a její význam u osob s Alzheimerovou nemocí

Přednáška je určena rodinným příslušníkům i profesionálům pečujícím o lidi s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence. V úvodu se dozvíte stručná fakta o Alzheimerově nemoci a jejích projevech. Cílem přednášky je vymezit pojem “aktivizace”, přiblížit její druhy a její význam pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Aktivizace budou rozděleny dle typu s příklady konkrétních činností, které lze aplikovat jak v domácím, tak v institucionálním prostředí. Dozvíte se, co vše lze pro nemocné “vykouzlit” bez zdlouhavé přípravy, jaká literatura či weby mohou být nápomocné, jaké jsou možnosti využití online aktivizace nebo na co si dát pozor při přípravě a realizaci činností. Ostatně, aktivizace má sloužit především k prožití radostného času.

KONTAKT:
Centrum Seňorina, www.centrum-senorina.cz, tel.: 245 008 409, 604 708 111, email: [email protected]
Česká Alzheimerovská společnost, o.p.s.,
www.alzheimer.cz
Linka seniorů (Elpida) 800 200 007
Linka důvěry senior telefon (Život 90) 800 157 157
Mgr. et Mgr. Andrea Scheansová, Ph.D (PNB) - Poruchy osobnosti: histrionský, anankastický, úzkostný, závislý, narcistický a pasivněagresivní typ

Histrionský typ potřebuje neustálou pozornost okolí, ocenění a vzrušení. Anankastický typ se vyznačuje nadměrnou pečlivostí a rigiditou. Úzkostný typ sužují neustálé obavy, pocity méněcennosti a tendence vyhýbat se situacím vyžadujícím výkon. Závislý typ se vyznačuje nesamostatností, submisivitou a strachem z opuštění. Pro narcistický typ je zásadní zaujetí svou vlastní hodnotou. Pasivněagresivní typ skrytě klade překážky, zdržuje plnění různých úkolů.

KONTAKT:
Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice - Tel.: 284 016 666 - NONSTOP
Linka první psychické pomoci - Tel.: 116 123 - NONSTOP
18:00Mgr. Jan Siřínek, Ph.D. (předseda české PBSP asociace) - Pesso Boyden psychomotorická terapie (PBSP)

Pesso Boyden psychomotorická terapie je moderním nástrojem psychoterapeutické pomoci lidem, jejichž život v dospělosti je poznamenán negativními emočně-vztahovými zkušenostmi z dětství. Terapeutická práce spočívá v cíleném a kontrolovaném použití scénických, dramatických a tělově kontaktních postupů při navozování korektivní emoční zkušenosti. Cílem přednášky je poskytnout srozumitelný přehled základních pojmů a principů, na nichž tato stále ještě málo známá metoda stojí.

KONTAKT:
www.pbsp.cz
Sandra Sedlecká (Nejsem psychopat, z.s.) - Život s hraniční poruchou osobnosti

Týká se vás tematika hraniční poruchy osobnosti (HPO)? Zajímá vás téma zotavení? Chcete se dozvědět, jak se s diagnózou, která je opředena řadou mýtů a stereotypů, dá žít plnohodnotný život? Tak si poslechněte příběh hraničáře, který otevřeně a s nadhledem odpoví na vaše dotazy a nasměruje vás na ty správné odborníky. Přednáška pro každého, kdo chce nahlédnout do světa HPO, každého, kdo s HPO žije, i pro ty, jejichž blízká osoba s HPO bojuje.

KONTAKT:
Centrum krizové intervence pro dospělé: 284016666
Dětské krizové centrum: 777715215
nejsempsychopat.weebly.com
[email protected]
19:00Jitka Špičanová (Fokus Praha) - Podpora zaměstnávání lidí metodou IPS

Metoda Individual Placement and Support (IPS) je metoda podporovaného zaměstnávání, která je upravená pro lidi s duševním onemocněním. V tuto chvíli se zavádí i v ČR. V čem se liší od jiných metod? Funguje to? Tyto a další informace budou předmětem přednášky.

KONTAKT:
[email protected], 775 080 136
Mgr. Martina Čiháková (Sociálně právní poradna Kontakt) - Kam se obrátit, když si nevím rady

Sociálně právní poradna Kontakt poskytuje odborné sociální poradenství všem lidem, kteří se ocitli v situaci, v níž si neví rady. V rámci prezentace budou podrobně představeny služby poradny, které mohou lidé bezplatně využívat.

KONTAKT:
222 515 400, 220 562 303, 773 296 663
[email protected], www.csspraha.cz