Aneb cyklus odborných přednášek online.

Archiv přednášek:

Jednotlivá videa odkazují vždy na všechny přednášky z daného turnusu. Sledovat můžete přímo zde, nebo na YouTube kanálu Mezi ploty

I. turnus – 9.-10.10. 

II. turnus – 16.-17.10.

III. turnus 23.-24.10.

Program přednášek s odborníky


I. TURNUS 9.–10. 10. 2021

SOBOTA 9.10.
9:00Mgr. et Mgr. Andrea Scheansová (PNB) – Narcistní struktura osobnosti
Narcistní rysy osobnosti jsou v dnešní společnosti, orientované na výkon, rozšířené. Pokud jsou natolik intenzivní, že komplikují mezilidské vztahy a myšlení či prožívání se dostává mimo normu, hovoříme o narcistické poruše osobnosti. Jde o poruchu lásky k sobě samému a poruchu v oblasti pocitu vlastní hodnoty. Tito lidé se celý život ženou za oceněním svého okolí ve vidině, že když podají nejlepší výkony, budou milováni. Když se jim daří, cítí se všemocní a šťastní. Na sebemenší překážku, drobnou kritiku či nesouhlas reagují propadem do deprese. Touží po nekonečném obdivu, aby kompenzovali nedostatek bezpodmínečného přijetí ve svém dětství, které jim mělo zajistit stabilní vnitřní pocit své hodnoty. Tito lidé mohou působit pro okolí sebejistě, ale ve skutečnosti je to právě sebeláska, co jim chybí. Niternými pocity bývá strach z opuštění a pocit sebeodcizení.

KONTAKT:
Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice - Tel.: 284 016 666 (NONSTOP)
Linka První psychické pomoci - Tel.: 116 123 (NONSTOP)
10:00Zdeněk Císař (Peer klub Bohnice) – Izolace: život se sociální fobií
Jak se žije v sociální izolaci a jak pracovat s vlastní stigmatizací? Které nástroje jsou užitečné při práci s vlastním strachem?

KONTAKT:
Peer klub Bohnice - Tel.: 284 016 515
11:00Mgr. et Mgr. Andrea Scheansová (PNB) – Úzkostné poruchy
Úzkost a strach představují přirozené prožitky mající v životě svůj ochranný význam. Když jsou příliš časté či příliš intenzivní, hovoříme o úzkostné poruše. Úzkostné poruchy mohou mít různé podoby, někdy jsou stabilní, někdy proměnlivé. Projevují se typicky pocitem ohrožení, vnitřním napětím, bušením srdce, dýchacími potížemi, pocitem na zbláznění, nespavostí, nechutenstvím atd. Povíme si o poruše typu fobie, paniky, obsedantně-kompulsivní poruše, stresové reakci, disociativní poruše a psychosomatických potížích. Úzkostné poruchy jsou úspěšně léčitelné psychoterapií i farmakoterapií. Jsou rozšířené a lze je považovat za civilizační chorobu moderní, výkonově orientované společnosti.

KONTAKT:
Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice - Tel.: 284 016 666 (NONSTOP)
Linka První psychické pomoci - Tel.: 116 123 (NONSTOP)
12:00Kamil Rain (Iniciativa Na rovinu) – Chtěl jsem být spisovatelem, ale život mi napsal roli sám
Vzpomínky mladého studenta s básnickou duší, který hledal smysl svého života. O cestování, studiu architektury, posttraumatické zkušenosti a následnému životě se schizoafektivní poruchou. O mém desateru povolání, kde jsem poruchu tajil. První kroky jako peer konzultant a následně vedoucí Peer klubu v Bohnicích. Práce na zotavení spolu s destigmatizační iniciativou Na rovinu, peerství v NUDZ.

KONTAKT:
Iniciativa NA ROVINU - www.narovinu.net
14:00PhDr. Lucie Skalíková (ředitelka ambulantní kliniky NEO centrum) – Syndrom vyhoření: od „pomáhání“ k „pracovitosti“
Kam jsme se posunuli? Proč vyhoření ohrožuje stále větší počet lidí a lidi z většího počtu různých skupin? Jaké jsou rizikové oblasti, příčiny a fáze tohoto syndromu? Jde o problém pracovního prostředí, nebo našich povahových vlastností? Jak se bránit přetěžování a neničit se prací? Strategie a možnosti, jak se nevyčerpat.

KONTAKT:
Neo Centrum - terapeutická klinika - Tel.: 227 028 839
Ambulantní klinika - Tel.: 770 143 385
15:00Mgr. Lucie Kočová (Úsměv mámy) – Psychické obtíže v těhotenství a po porodu
V rozhovoru s vedoucí centra Úsměv mámy se zaměříme na nejčastější psychické obtíže v těhotenství a po porodu a možné způsoby, jak jim předcházet. Uvedeme na pravou míru některé mýty zahalující problematiku mateřské a psychiky a podtrhneme roli nejbližšího okolí čerstvých maminek, které překvapily psychické potíže po porodu.

KONTAKT:
Úsměv mámy (Pražské centrum) - Tel.: 773 070 362
16:00Mgr. Michael Nondek (Psychosomatická klinika) – Transference focused therapy
TFP (Transference focused psychotherapy, psychoterapie zaměřená na přenos) je psychoterapeutický směr speciálně určený k léčbě pacientů s poruchou osobnosti. Hlavními rysy tohoto směru je jeho důraz na jasně vymezený rámec – pravidla, kontrakt, hranice a cíl psychoterapie. Vedle rámce psychoterapie je důraz kladen na vztah pacienta k psychoterapeutovi. V přednášce se pokusíme definovat, co vše se může ve vztahu pacienta a psychoterapeuta odehrávat a jak to může být pro léčbu užitečné.

KONTAKT:
Psychosomatická klinika - Tel.: 731 620 200
17:00Mgr. Alexandr Kasal (NUDZ) – Prevence sebevražd aneb Jak tu káru táhnout dál
Co víme o sebevražednosti a její prevenci u nás a ve světě? V přednášce bude na datech představen vývoj tohoto fenoménu v České republice. Bavit se budeme o rizikových a protektivních faktorech, o tom, jak je tyto faktory možné využít v prevenci sebevražd, a na pravou míru uvedeme i některé nejčastější mýty o sebevraždách.

KONTAKT:
www.narovinu.net/sebevrazdy
NEDĚLE 10.10.
9:00Mgr. Michaela Kolumpková, Mgr. Martina Denemarková, Šimon Strakatý, MSc. (Intervenční centrum) – Domácí násilí a jak mu předcházet
Tímto přednáškovým cyklem bychom rádi osvětlili činnost Intervenčního centra Praha a cíle, které si v centru klademe. Chceme divákům přiblížit práci psychologů, sociálních pracovníků a právníků s domácím násilím v metropoli, kdo jsou naši cíloví klienti a také kdy je dobré nás kontaktovat. Na závěr ve volné diskuzi nabídneme pár poznatků, které bychom většinové společnosti rádi předali, abychom mohli domácímu násilí společně lépe čelit a předcházet.

Poradna pro oběti domácího násilí
První část přednáškového cyklu se zaměří na služby osobám ohroženým domácím násilím - ženám, mužům a dětem. Jak se tvoří bezpečnostní plán, jak jednat s policií a úřady, pomoc při orientaci v sociálních dávkách.

Poradna pro muže a ženy, kteří mají konfliktní vztahy s blízkými
Druhá část cyklu se bude věnovat přímo práci s konflikty a násilím. Jak nahradit agresivní a destruktivní způsoby fungování v blízkých vztazích nekonfliktními vztahovými a komunikačními vzorci.

KONTAKT:
Intervenční centrum Praha, Chelčického 39, Praha 3 - Tel.: 281 911 883, 734 510 292, [email protected]
Služba Viola - Tel.: 281 911 883, 773 666 784, [email protected]
11:00Bc. Martin Mikula (Nevypusť duši) – Psycholog s depresemi?
Martin Mikula studuje psychologii a zároveň pracuje jako peer konzultant. Léčí se totiž s depresemi. V přednášce představí svůj příběh. Dozvíme se o jeho postoji k psychiatrickým lékům, ale i o roli peera v Peer klubu Bohnice, který rok a půl vedl.
12:00Jakub Herzán (Peer klub Bohnice) – Prostě nepít: abstinence jako jediná možnost
Bývalý novinář, dlouhá léta se potýkal se závislostí na alkoholu, své pomyslné dno posunul nesčetněkrát. Abstinence pro něj byla poslední možností žít. Nyní pracuje jako peer konzultant a své zkušenosti sdílí s dalšími.

KONTAKT:
Peer klub Bohnice - Tel.: 284 016 515
13:00doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. (NUDZ) – Pozitivní aspekty deprese
Přednáška je zaměřena na paradox – psychologické výhody depresivních příznaků a někdy i depresivního onemocnění. Popisuje mechanismy, pomocí kterých depresivní příznaky ovlivňují, jak přemýšlíme, a jak nám usnadňují složitá rozhodnutí. Nechce přesvědčit o neužitečnosti deprese jako diagnostické jednotky, spíše ukázat na užitečné funkce, které jsou její součástí.

KONTAKT:
www.nudz.cz
14:00Mgr. Juraj Žáček (Triangl) – Drobné rodinné rituály – nenápadný pomocník při výchově dětí
Rád bych rodičům dodal odvahu nečekat na obvyklé rady z tlustých odborných knih věnovaných výchově dětí. Chtěl bych podpořit důvěru ve vlastní pocity i snahu naučit se podle nich jednat. V každé rodině se najdou věci, na které je dobré při výchově dětí dbát, i když stojí v pozadí a často bývají opomíjeny. Ke zlepšení společného soužití mohou výrazně přispět například rodinné rituály. Mají místo při řešení individuálních problémů členů rodiny a objevují se při většině rodinných krizí. Pojďme se společně podívat, čím nám mohou být tyto neměnné postupy a schémata při výchově našich dětí nápomocné.

KONTAKT:
Triangl (centrum pro rodinu) - Chelčického 39, 130 00 Praha 3, Tel.: 731 056 720, 281 863 620, [email protected]
15:00Jana Josefová (Fokus) – Život na hraně
Jana Josefová byla poprvé hospitalizována před patnácti lety. Potýká se s hraniční poruchou osobnosti, ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), poruchami příjmu potravy. Vystřídala řadu různých psychofarmak a psychiatrů. Ve svém povídání se pokusí odpovědět nejen na otázku, zda jsou „hraničáři“ pouze manipulativní monstra.

KONTAKT:
Fokus Praha – Tel.: 778537473, [email protected]
16:00Břetislav Košťál (peer konzultant) – Zaostřeno na duši
Upřímná výpověď o životě a dospívání s psychózou. Jaké bylo vyrůstat po sametové revoluci? Co vše může přinést hledání spirituality? Jak se s psychózou pracuje, žije a hledá životní partner?
Na tyto otázky odpoví Břetislav Košťál, zakladatel Studia 27, který se na poli duševního zdraví coby peer a lektor pohybuje již 21 let.

KONTAKT:
Studio 27 “zaostřeno na duši” - Tel.: 774 288 238, [email protected]


II. TURNUS 16.–17. 10. 2021

 
SOBOTA 16.10.
9:00Mgr. Petr Hudlička (ředitel a statutár Fokusu Praha) – Mohou básně léčit?
Mohou básně léčit? Podpora zdraví a růstu skrze jazyk, symbol a příběh. Jak v praxi může vypadat tato méně známá forma expresivní terapie? Jak můžeme skrze jazyk nechat rozeznít svůj tvůrčí potenciál a dotknout se svého vlastního bytí?

KONTAKT:
www.fokus-praha.cz
233 354 547
10:00Mgr. Petr Hudlička (ředitel a statutár Fokusu Praha) – Reforma péče o duševní zdraví
Od roku 2013 u nás probíhá reforma péče o duševní zdraví. Už jste si jí všimli? V čem reforma spočívá, co už se podařilo, co nás naopak ještě čeká? Kam nás může posunout přístup „recovery“ a proč je lépe mluvit o reformě péče o duševní zdraví než o reformě psychiatrie?

KONTAKT:
www.fokus-praha.cz
233 354 547
11:00Bc. Lukáš Ulbert (Drop In, Praha) – „Streetwork“ – práce v terénu
Co obnáší práce terénního pracovníka? Znamená to pouhé roznášení stříkaček? A jak funguje mobilní ošetřovna?

KONTAKT:
poradenská linka Nízkoprahového střediska Drop In: 222 221 431
ADI ambulance Drop In: 731 836 227
Centrum primární prevence Drop In: 734 158 220
Klinika adiktologie viz www.adiktologie.cz
12:00Tereza Braunová, DiS, Bc. Justýna Zahradilová (Drop In, Praha) – My, covid a primární prevence
Jak fungují preventivní zásahy u uživatelů drog a jaký je jejich smysl? Jak se změnil přístup k prevenci během covidu?

KONTAKT:
poradenská linka Nízkoprahového střediska Drop In: 222 221 431
ADI ambulance Drop In: 731 836 227
Centrum primární prevence Drop In: 734 158 220
Klinika adiktologie viz www.adiktologie.cz
13:00Zdeněk Císař (Peer klub Bohnice) – Aspekty zotavení
Jak na svépomoc, otevřeně a prakticky. Zaměříme se na užitečné postupy a nástroje, nezávisle na diagnóze či službě.

KONTAKT:
[email protected]
divadlo.bohnice.cz/peer-klub/
14:00Adéla Syrovátková (Fokus) – Pracovat znamená žít: zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Během přednášky se posluchači dozvědí, s jakou cílovou skupinou pracujeme a co jí můžeme nabídnout. Představím také metodu IPS (Individual Placement and Support, individuální umístění a podpora), co metoda vyžaduje a jaké jsou její limity a bariéry v ČR. Budu sdílet, jak probíhaly stáže v rámci metody IPS v zahraničí, i to, jak navazujeme spolupráci se zaměstnavateli.

KONTAKT:
[email protected], 775 080 136
15:00Kamil Rain (Iniciativa Na rovinu) – Příbuzný s duševním onemocněním – co mám dělat?
Zaměříme se na techniky účinné pomoci příbuzným osobám s duševním onemocněním. Kde hledat zdroje vlastní síly v takové situaci?

KONTAKT:
Iniciativa NA ROVINU – www.narovinu.net
16:00Mgr. Petr Bednařík (Hedepy) – Terapie online aneb jak zjednodušit cestu k psychoterapii
V přednášce se dozvíte o tom, jak nám mohou technologie zjednodušit cestu k psychoterapii, jak funguje největší česká online terapeutická platforma Hedepy, a třeba také to, jak vám s výběrem vhodného terapeuta může pomoci diagnostický test, který vychází z inventáře terapeutických preferencí. Uslyšíte výhody i nevýhody online psychoterapie a zjistíte, jak na terapeutickou pomoc získat příspěvek od některých pojišťoven bez dlouhého čekání. Přednáškou vás provede terapeut Petr Bednařík, který pracuje s klienty jak online, tak tváří v tvář.

KONTAKT:
HEDEPY.cz
NEDĚLE 17.10.
9:00Tereza Vostrá, Dis., Bc. Zuzana Výravská Michálková, Mgr. Natálie Tokárová (Centrum Anabell)

Úhlavní nepřítel: jídlo
Přednáška diváky seznámí s problematikou poruch příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie apod.) – jejich příčinami, důsledky a možnými způsoby léčby.

Svoboda v jídle
V besední části budou mít diváci možnost vyslechnout si osobní zkušenosti se zvládáním poruch příjmu potravy.

KONTAKT:
www.anabell.cz, [email protected], 774 467 293 / 775 904 778
11:00Bc. Michaela Nepejchalová (Drop In, Praha), Mgr. Martin Titman (Drop In, Praha) – Prohibice? Děkuji, ne
Co je závislost a jak vzniká? Co je a co dělá „harm reduction“? Jak může prevence nahradit vězení?

KONTAKT:
poradenská linka Nízkoprahového střediska Drop In: 222 221 431
ADI ambulance Drop In: 731 836 227
Centrum primární prevence Drop In: 734 158 220
Klinika adiktologie viz www.adiktologie.cz
12:00Mgr. Marie Pellarová (Auritus, Tábor), Mgr. Martin Titman (Drop In, Praha) – Co drogy jsou a co dělají s námi a našimi vztahy
Letmý přehled drog a jejich dělení. Jaký je vliv drog na psychické a fyzické zdraví? Jaký mají drogy vliv na rodinu, partnerství a děti? A jak můžeme nakládat s problémy, které se objevují?
KONTAKT:
poradenská linka Nízkoprahového střediska Drop In: 222 221 431
ADI ambulance Drop In: 731 836 227
Centrum primární prevence Drop In: 734 158 220
Klinika adiktologie viz www.adiktologie.cz
13:00PhDr. Václav Mertin (Filozofická fakulta UK) – Výchova bez trestů: současné přístupy k edukaci dětí
Jaké jsou současné trendy ve výchově a edukaci dětí? Co si představit pod pojmem výchova bez trestů? Do jaké míry máme své děti chválit? O tom, jak do rozumné dospělosti dovést potomky humánním způsobem, pohovoří PhDr. Václav Mertin, jeden z předních vyučujících katedry psychologie FF UK.
14:00PhDr. Václav Mertin (Filozofická fakulta UK) – Domácí vzdělávání a přínos rodiny k prevenci poruch
V přednášce se zaměříme na přednosti i nevýhody domácího vzdělávání, s nímž má nyní většina populace v kontextu koronavirové pandemie zkušenosti. Rovněž se pokusíme odpovědět na otázku, jakým způsobem lze v domácím prostředí přispět k prevenci a kompenzaci poruch učení.
15:00Mgr. Adam Táborský (PNB a Terapie mezi stromy)– Příroda a duševní zdraví. Proč vyrazit z betonu města do přírody?
Už 40sekundové sledování obrázku s přírodou poskytuje mysli uvolnění. A co teprve návštěva přírody! Jsme její nedílnou součástí, jen jsme životem ve městech potlačili naše přirozené nastavení. Přitom návštěva lesa dokáže zlepšit nejen fyzické, ale i duševní zdraví. Od zlepšení nálady přes lepší spánek po zvýšení pracovního výkonu. Jen tak. Zadarmo. Budeme si povídat o vlivu přírody na naši duševní pohodu, o environmentálním žalu, o prostředí, ve kterém se duševní pohodou zabýváme. I o jednoduchých způsobech, jak si vliv přírody přenést do města.

KONTAKT:
www.terapiemezistromy.cz
16:00Mgr. Adam Táborský (PNB a Terapie mezi stromy) – Spánek: Cesta k lepšímu spánku a kvalitnějšímu životu
Věděli jste, že naše myšlenky a emoce ovlivňují nejen náš spánek, ale také imunitní systém? A že spánek nefunguje na úvěr? Povíme si, jakými způsoby podpořit spánek a co dělat v případě, že nemůžeme spát.

KONTAKT:
www.terapiemezistromy.cz


III. TURNUS 23.–24. 10. 2021

 
SOBOTA 23.10.
9:00PhDr. Petra Menclová, Ph.D. (Institut neuropsychiatrické péče) – Aktuální trendy v psychologické diagnostice
V rámci přednášky bude posluchačům nabídnuto základní seznámení s psychologickou diagnostikou, tedy co takové vyšetření obnáší, na co se připravit a co (ne)může klient od takového vyšetření očekávat. Bude představeno i to, kdo může takové vyšetření provádět a jakou může mít konkrétní náplň.
V další části přednášky bychom se věnovali zejména aktuálním trendům, tedy například etickým otázkám, směřování psychodiagnostiky, multidisciplinaritě a vlivu moderních technologií na psychologickou diagnostiku.

KONTAKT:
INEP
[email protected]
222 201 020
10:00Kateřina Navrátilová – Cvoklife aneb můj život s depresí a bipolární poruchou
Kateřina bude vyprávět o strastech a slastech života s poporodní a periodickou depresí a bipolární poruchou v prostředí dvou kontinentů a o své cestě za zotavením.
11:00Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D. (NUDZ) – Virtuální lidé a role sociálního kontextu v terapii
Virtuální realita se stále častěji uplatňuje jako hodnotný nástroj v terapii duševních onemocnění. I přes rostoucí realističnost a dokonalost zobrazení má však VR i nadále své limity. Mezi ty hlavní patří využití virtuálních postav, které mnohdy nepůsobí anebo se nechovají „reálně“. Právě sociální kontext však tvoří stěžejní část mnoha simulací využívaných v terapii duševních onemocnění. Během přednášky uvidíte příklady různorodých terapeutických her se sociální tematikou a s nimi související úskalí.
13:00Mgr. Laura Bechyňová (NUDZ) – Duševní zdraví ve školách
Ukazuje se, že až 20 % dětí zažije nějakou formu duševního onemocnění. Ve třídě, kde je 30 žáků, to je 6 dětí. Mluvit budeme o tom, co je to duševní gramotnost a proč je dnes tak potřebná. Představen bude program Všech pět pohromadě, který se zaměřuje na podporu duševního zdraví žáků, a projekt Supreme-mh (monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů).
14:00Mgr. Miroslava Pravdová (Národní ústav pro autismus) - Rodina a dítě s PAS – terapeutická péče pro rodiče/pečující osoby
Péče o dítě s PAS vyžaduje zvýšené nároky na rodiče/pečující osoby. Proč je důležité mít podporu i pro sebe. Nejčastější témata, se kterými rodiče/pečující osoby na terapii přicházejí. Podpůrné skupiny pro rodiče dětí s PAS.
15:00Mgr. Filip Grůša (Adicare) – Psychoterapie adolescentů
Přednáška pojednává o léčbě úzkosti, obav a panických záchvatů u adolescentů. Rovněž se zaměříme na sebepoškozování a psychogenní přejídání v kontextu dalších duševních problémů.

KONTAKT:
Adicare
[email protected]
+420 739 375 763
16:00Mgr. Marek Malůš, Ph.D. (Katedra psychologie FF OU) – Senzorická deprivace
Během přednášky bude stručně představena historie výzkumů senzorické deprivace a omezené zevní stimulace, která je v našich končinách známá jako volně nabízená služba s nejčastěji používaným názvem terapie tmou.

KONTAKT:
ff.osu.cz
17:00Mgr. Marek Malůš, Ph.D (Katedra psychologie FF OU) – Terapie tmou
Zaměříme se na praktická témata spojená s pobyty ve tmě a vlastní zkušenost s pobytem ve tmě.

KONTAKT:
ff.osu.cz
NEDĚLE 24.10.
9:00MUDr. Juraj Okaji (PNB) – Diagnóza: schizofrenie
Seznámíme se s tím, co si pod diagnózou schizofrenie představit, jaké jsou podoby tohoto onemocnění a jak se dá léčit. Řekneme si také o komunitní péči o pacienty s psychotickým onemocněním v kontextu probíhající transformace psychiatrické péče (krátké představení pilotního projektu terénní služby pro rané psychotiky VIZDOM pod záštitou NUDZ). V souvislosti s tímto onemocněním panuje rovněž hodně mýtů, které se na přednášce pokusíme objasnit.

KONTAKT:
Nevypusť duši: www.nevypustdusi.cz
10:00Mgr. Zuzana Pavelcová (Re:life) – Hrozí našim dětem digitální demence?
Proč jsou sociální sítě a online hry návykové? Jak poznat u dětí závislost na internetu a jak zajistit jeho bezpečné užívání? Zjistíme, jakého množství dětí se fenomén závislosti na online světě týká, jaké jsou rozdíly mezi chlapci a děvčaty a jakým způsobem digitální svět ovlivňuje psychosociální vývoj dítěte, včetně jeho tělesného rozvoje, a proč sledování pohádek nestačí k dostatečnému osvojení řeči.

KONTAKT:
Re:life
[email protected]
+420 737 220 086
11:00Renata Tumlířová (Kaleidoskop) – Dialektická behaviorální terapie
S ředitelkou organizace Kaleidoskop probádáme pole dialektické behaviorální terapie v oblasti poruch osobnosti. K čemu se tento typ terapie používá a s čím může nejlépe pomoci?

KONTAKT:
DBT Centrum
[email protected]
774 437 977
12:00Sára Tyrnerová (Nejsem psychopat) – Na kus řeči s hraničářem
Jak žít s hraničářem a nezbláznit se z toho? Sára s hraniční poruchou osobnosti vám v krátké sebekritické přednášce poví o tom, že i s touto poruchou se dá žít vcelku normální život. Nejdůležitější je mít nadhled a sebereflexi a pak už to jde samo!

KONTAKT:
nejsempsychopat.weebly.com
13:00MUDr. Vladimír Kmoch – Digitální závislosti a kyberchondrie
Prevence, diagnostika a léčba digitálních závislostí a jiných potíží spojených s nadměrným užíváním informačních technologií. Kteří lidé jsou nejohroženější? Je pravda, že kvůli sociálním sítím můžeme ztratit přátele a zhoršit si náladu? Jak může vyhledávač ovlivnit naše znalosti a strach z nemocí? Co je to za nemoc, když nám mobil najednou schází? Vydržíme jeden den bez mobilu, nebo alespoň jednu hodinu?

KONTAKT:
INEP
[email protected]
222 201 020
14:00MUDr. David Adam (NUDZ) – Citová deprivace a psychický vývoj I. a II.
Přednáška pojednává o vlivu zanedbávání v raných i pozdějších fázích dětství na budoucí rozvoj osobnosti dítěte, kvalitu jeho přátelských i partnerských vztahů v dospělosti a schopnost plnohodnotně se začlenit do společnosti. Posluchač se v ní seznámí s Bowlbyho teorií vazby, problematikou ohrožených dětí a poruchami osobnosti.

Ujíždíme na duši 2020 (Archiv přednášek a program)

Přednášky odborníků byly uspořádány za podpory MZČR.