Cyklus odborných přednášek o duševním zdraví

Živé vysílání přednášek můžete sledovat na Facebooku na tomto >>>ODKAZU<<<

Archiv přednášek bude po odvysílání dostupný na této stránce.

Program přednášek s odborníky
III. TURNUS 23.–24. 10. 2021

 
SOBOTA 23.10.
9:00PhDr. Petra Menclová, Ph.D. (Institut neuropsychiatrické péče) – Aktuální trendy v psychologické diagnostice
V rámci přednášky bude posluchačům nabídnuto základní seznámení s psychologickou diagnostikou, tedy co takové vyšetření obnáší, na co se připravit a co (ne)může klient od takového vyšetření očekávat. Bude představeno i to, kdo může takové vyšetření provádět a jakou může mít konkrétní náplň.
V další části přednášky bychom se věnovali zejména aktuálním trendům, tedy například etickým otázkám, směřování psychodiagnostiky, multidisciplinaritě a vlivu moderních technologií na psychologickou diagnostiku.

KONTAKT:
INEP
[email protected]
222 201 020
10:00Kateřina Navrátilová – Cvoklife aneb můj život s depresí a bipolární poruchou
Kateřina bude vyprávět o strastech a slastech života s poporodní a periodickou depresí a bipolární poruchou v prostředí dvou kontinentů a o své cestě za zotavením.
11:00Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D. (NUDZ) – Virtuální lidé a role sociálního kontextu v terapii
Virtuální realita se stále častěji uplatňuje jako hodnotný nástroj v terapii duševních onemocnění. I přes rostoucí realističnost a dokonalost zobrazení má však VR i nadále své limity. Mezi ty hlavní patří využití virtuálních postav, které mnohdy nepůsobí anebo se nechovají „reálně“. Právě sociální kontext však tvoří stěžejní část mnoha simulací využívaných v terapii duševních onemocnění. Během přednášky uvidíte příklady různorodých terapeutických her se sociální tematikou a s nimi související úskalí.
13:00Mgr. Laura Bechyňová (NUDZ) – Duševní zdraví ve školách
Ukazuje se, že až 20 % dětí zažije nějakou formu duševního onemocnění. Ve třídě, kde je 30 žáků, to je 6 dětí. Mluvit budeme o tom, co je to duševní gramotnost a proč je dnes tak potřebná. Představen bude program Všech pět pohromadě, který se zaměřuje na podporu duševního zdraví žáků, a projekt Supreme-mh (monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů).
14:00Mgr. Miroslava Pravdová (Národní ústav pro autismus) - Rodina a dítě s PAS – terapeutická péče pro rodiče/pečující osoby
Péče o dítě s PAS vyžaduje zvýšené nároky na rodiče/pečující osoby. Proč je důležité mít podporu i pro sebe. Nejčastější témata, se kterými rodiče/pečující osoby na terapii přicházejí. Podpůrné skupiny pro rodiče dětí s PAS.
15:00Mgr. Filip Grůša (Adicare) – Psychoterapie adolescentů
Přednáška pojednává o léčbě úzkosti, obav a panických záchvatů u adolescentů. Rovněž se zaměříme na sebepoškozování a psychogenní přejídání v kontextu dalších duševních problémů.

KONTAKT:
Adicare
[email protected]
+420 739 375 763
16:00Mgr. Marek Malůš, Ph.D. (Katedra psychologie FF OU) – Senzorická deprivace
Během přednášky bude stručně představena historie výzkumů senzorické deprivace a omezené zevní stimulace, která je v našich končinách známá jako volně nabízená služba s nejčastěji používaným názvem terapie tmou.

KONTAKT:
ff.osu.cz
17:00Mgr. Marek Malůš, Ph.D (Katedra psychologie FF OU) – Terapie tmou
Zaměříme se na praktická témata spojená s pobyty ve tmě a vlastní zkušenost s pobytem ve tmě.

KONTAKT:
ff.osu.cz
NEDĚLE 24.10.
9:00MUDr. Juraj Okaji (PNB) – Diagnóza: schizofrenie
Seznámíme se s tím, co si pod diagnózou schizofrenie představit, jaké jsou podoby tohoto onemocnění a jak se dá léčit. Řekneme si také o komunitní péči o pacienty s psychotickým onemocněním v kontextu probíhající transformace psychiatrické péče (krátké představení pilotního projektu terénní služby pro rané psychotiky VIZDOM pod záštitou NUDZ). V souvislosti s tímto onemocněním panuje rovněž hodně mýtů, které se na přednášce pokusíme objasnit.

KONTAKT:
Nevypusť duši: www.nevypustdusi.cz
10:00Mgr. Zuzana Pavelcová (Re:life) – Hrozí našim dětem digitální demence?
Proč jsou sociální sítě a online hry návykové? Jak poznat u dětí závislost na internetu a jak zajistit jeho bezpečné užívání? Zjistíme, jakého množství dětí se fenomén závislosti na online světě týká, jaké jsou rozdíly mezi chlapci a děvčaty a jakým způsobem digitální svět ovlivňuje psychosociální vývoj dítěte, včetně jeho tělesného rozvoje, a proč sledování pohádek nestačí k dostatečnému osvojení řeči.

KONTAKT:
Re:life
[email protected]
+420 737 220 086
11:00Renata Tumlířová (Kaleidoskop) – Dialektická behaviorální terapie
S ředitelkou organizace Kaleidoskop probádáme pole dialektické behaviorální terapie v oblasti poruch osobnosti. K čemu se tento typ terapie používá a s čím může nejlépe pomoci?

KONTAKT:
DBT Centrum
[email protected]
774 437 977
12:00Sára Tyrnerová (Nejsem psychopat) – Na kus řeči s hraničářem
Jak žít s hraničářem a nezbláznit se z toho? Sára s hraniční poruchou osobnosti vám v krátké sebekritické přednášce poví o tom, že i s touto poruchou se dá žít vcelku normální život. Nejdůležitější je mít nadhled a sebereflexi a pak už to jde samo!

KONTAKT:
nejsempsychopat.weebly.com
13:00MUDr. Vladimír Kmoch – Digitální závislosti a kyberchondrie
Prevence, diagnostika a léčba digitálních závislostí a jiných potíží spojených s nadměrným užíváním informačních technologií. Kteří lidé jsou nejohroženější? Je pravda, že kvůli sociálním sítím můžeme ztratit přátele a zhoršit si náladu? Jak může vyhledávač ovlivnit naše znalosti a strach z nemocí? Co je to za nemoc, když nám mobil najednou schází? Vydržíme jeden den bez mobilu, nebo alespoň jednu hodinu?

KONTAKT:
INEP
[email protected]
222 201 020
14:00MUDr. David Adam (NUDZ) – Citová deprivace a psychický vývoj I. a II.
Přednáška pojednává o vlivu zanedbávání v raných i pozdějších fázích dětství na budoucí rozvoj osobnosti dítěte, kvalitu jeho přátelských i partnerských vztahů v dospělosti a schopnost plnohodnotně se začlenit do společnosti. Posluchač se v ní seznámí s Bowlbyho teorií vazby, problematikou ohrožených dětí a poruchami osobnosti.

Ujíždíme na duši 2020 (Archiv přednášek a program)

Přednášky odborníků byly uspořádány za podpory MZČR.