Srdce Central parku | Stages | Mezi Ploty

Filtrovat

Sobota 25.5.

Rozpoznej svoji poruchu osobnosti, díl první

Rozpoznej svoji poruchu osobnosti, díl první

12:45 - 13:15 | Srdce Central parku

Lidé s poruchou osobnosti se vyznačují významnými odchylkami v myšlení, cítění, vnímání a vztahování se k druhým, které jim způsobují potíže v každodenním životě. Tyto způsoby chování jsou stabilní, utvářejí se v dětství až dospívání a v průběhu času se příliš nemění. Mívají dopad v prožívání vnitřní nepohody, problematickém začleňování do společnosti a dosahování životních cílů. Některé rysy rozpoznáme jistě i u sebe – rozdíl mezi poruchou a normalitou je v intenzitě a sdružení více rysů.
Paranoidní typ je podezřívavý, nepřátelský a přecitlivělý k neúspěchu či odmítnutí. Schizoidní typ nevyhledává kontakt s druhými lidmi a stahuje se do svého fantazijního světa, je emočně chladný. Disociální typ postrádá svědomí, respekt k sociálním normám, empatii a zájem o druhé. Emočně nestabilní typ se dělí na dva podtypy: impulsivní a hraniční. Vyznačuje se emoční nestálostí a potížemi v sebekontrole i ve vztahu k sobě a k druhým.

Přednášku povede Mgr. et Mgr. Andrea Scheansová, Ph.D., která pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice a v Ordinaci klinické psychologie v Teplicích.

Zavřít
Chcete poznat schizofrenii?

Chcete poznat schizofrenii?

14:00 - 14:45 | Srdce Central parku

Seznámíme se s tím, co si pod diagnózou schizofrenie představit, jaké jsou podoby tohoto onemocnění a jak se dá léčit. Řekneme si také něco o komunitní péči o pacienty s psychotickým onemocněním v kontextu probíhající transformace psychiatrické péče (krátké představení pilotního projektu terénní služby pro rané psychotiky VIZDOM pod záštitou NÚDZ). V souvislosti s tímto onemocněním panuje rovněž hodně mýtů, které se na přednášce pokusíme objasnit.

Přednášku povede MUDr. Juraj Okaji, který působí jako lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Zavřít
Rozpoznej svoji poruchu osobnosti, díl druhý

Rozpoznej svoji poruchu osobnosti, díl druhý

15:45 - 16:15 | Srdce Central parku

Histrionský typ potřebuje neustálou pozornost okolí, ocenění a vzrušení. Anankastický typ se vyznačuje nadměrnou opatrností, pečlivostí, pozorností vůči detailům a rigiditou. Úzkostný typ sužují neustálé obavy, vnitřní napětí, pocity méněcennosti a tendence vyhýbat se situacím vyžadujícím výkon. Závislý typ se vyznačuje naprostou nesamostatností, submisivitou, strachem z opuštění a touhou předávat zodpovědnost za sebe druhým. Pro narcistický typ je zásadní zaujetí svou vlastní hodnotou, která kolísá mezi velikášstvím a pocity nicotnosti. Tito lidé bývají fascinováni touhou po slávě a úspěchu. Pasivně agresivní typ skrytě klade překážky, zdržuje plnění různých úkolů, bývá mrzutý, neústupný, bez respektu k ostatním.

Přednášku povede Mgr. et Mgr. Andrea Scheansová, Ph.D., která pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice a v Ordinaci klinické psychologie v Teplicích.

Zavřít
Hrozí ti syndrom vyhoření?

Hrozí ti syndrom vyhoření?

17:15 - 18:00 | Srdce Central parku

„Burn-out“ – syndrom vyhoření. Co se děje, když vyhořím? Jak to vypadá? Poznám to? Co k tomu vede? Jde tomu zabránit? V rámci besedy si tuto „diagnózu 21. století“ podrobněji představíme a probereme odpovědi na jednotlivé výše zmíněné otázky. Dozvíte se i něco více o tom, jak nevypustit duši v práci, o psychohygieně a o tom, co lze v případě vyhoření dělat.

Přednášku povede Pavla Kučerová z organizace Nevypusť duši.

Zavřít
Čím tě obohatí lidé s duševním onemocněním?

Čím tě obohatí lidé s duševním onemocněním?

19:00 - 19:45 | Srdce Central parku

BONA již přes 20 let podporuje lidi s duševním onemocněním, pomáhá jim znovuobjevit vnitřní touhu po životě a získat smysluplné místo ve společnosti. Jedním z projektů je i Komunitní centrum KluBO(v)NA Průhon, které pro lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, ale i pro místní komunitu, nabízí zdarma volnočasové aktivity. Téměř všichni kolegové lektoři si prošli těžkým životním obdobím, kdy duševní nemoc zničehonic převrátila jejich život naruby. O jejich inspirativním životě s nemocí, reformě psychiatrické péče, komunitních službách a mnohém dalším, se od nich můžete dozvědět na naší besedě. Budeme se na Vás těšit.

Zavřít

Neděle 26.5.

Máš chuť pomoci lidem s bolestí duše?

Máš chuť pomoci lidem s bolestí duše?

12:45 - 13:15 | Srdce Central parku

Metoda Individual Placement and Support (IPS) je metoda podporovaného zaměstnávání, která je upravená pro lidi s duševním onemocněním. V tuto chvíli se zavádí i v ČR. V čem se liší od jiných metod? Funguje to? Tyto a další informace budou předmětem přednášky.

Přednáší Petr Špaček z Fokusu Praha.

Zavřít
Zažíváš taky úzkostné stavy?

Zažíváš taky úzkostné stavy?

14:00 - 14:45 | Srdce Central parku

Některou z forem úzkostné poruchy trpí v České republice až 1 450 000 osob. Může se jednat například o různé fobie, panickou poruchu nebo obsedantně-kompulzivní poruchu. Povíme si o tom, jak se úzkost projevuje, jaké je to s úzkostnou poruchou žít a jak se dá překonávat. Jak tyto stavy zvládnout, se můžete ptát studentky psychologie a lektorky Nevypusť duši Kláry Lampové, která má s úzkostnou poruchou vlastní zkušenost.

Zavřít
Jeník Tyl - ZOO v hlavě

Jeník Tyl – ZOO v hlavě

15:45 - 16:15 | Srdce Central parku

Zhruba před deseti lety jsem nemohl usnout. Hemisféry se rozhodly, že sehrají souboj. Jedna říkala, ať v klidu usnu, že se nic neděje, a ta druhá mě nenechala spát a prohlásila, že jednodušší je se zbláznit.
Poslechl jsem tu druhou a od té chvíle se procházím ve vnitřní zoo, které doktoři říkají bipolární porucha.
Jak s ní žiji?
Rád Vám o tom povím.

Zavřít
Rituály, které nám ničí život

Rituály, které nám ničí život

17:15 - 18:00 | Srdce Central parku

Na této přednášce se dozvíte vše, co jste chtěli vědět o obsedantně-kompulzivní poruše – od její historie a vývoje terminologie přes výskyt a příčiny vzniku až po různé formy léčby. Tato porucha totiž dokáže velmi nepříjemně ovlivnit kvalitu života pacienta. A dokonce existuje i v „neviditelné“ formě.

O všem vám bude vyprávět MUDr. Matěj Kollár z Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Zavřít
Na kus řeči s hraničáři

Na kus řeči s hraničáři

19:00 - 19:45 | Srdce Central parku

Týká se vás tematika hraniční poruchy osobnosti (HPO)? Zajímá vás téma zotavení? Chcete se dozvědět, jak se s diagnózou, která je opředena řadou mýtů a stereotypů, dá žít plnohodnotný život? Tak se stavte na kus řeči s hraničářkami, zakladatelkami osvětového a destigmatizačního spolku Nejsem psychopat, které otevřeně, bez obalu a s nadhledem odpoví na vaše dotazy, nasměrují vás na ty správné odborníky, kteří nemají předsudky, a povypráví vám o svých velkých plánech do budoucna. Otevřená diskuze je pro každého, kdo chce nahlédnout do světa HPO, každého, kdo s HPO žije, i pro ty, jejichž blízká osoba s HPO bojuje.

Zavřít

Změna programu vyhrazena.