Srdce Central parku | Stages | Mezi Ploty

Filtrovat

Sobota 26.5.

Spánkové poruchy jako civilizační problém

Spánkové poruchy jako civilizační problém

13:00 - 13:30 | Srdce Central parku

Poruchami spánku trpí více než polovina západní populace, jedná se o stejně závažný problém jako např. globální epidemie obezity. Nedostatečný a nekvalitní spánek je další civilizační chorobou, k jejímuž vzniku přispívá informační revoluce, blahobyt, stres a rozvolněný životní rytmus. Řadu spánkových potíží dokážeme ovlivnit i bez odborné pomoci, v jiných případech ji potřebujeme. Zveme vás k debatě o spánku.

Zavřít
Nadace BONA - Přínos lidí s duševním onemocněním pro společnost

Nadace BONA – Přínos lidí s duševním onemocněním pro společnost

14:15 - 14:45 | Srdce Central parku

Jaké možnosti pomoci mají lidé s duševním onemocněním? Poslechněte si příběh Zdeňka, kteří se s duševním onemocněním potýká. Jak fungují peer průvodci? Jaká je cesta k zotavení?

Nadace BONA se již 25 let věnuje integraci spoluobčanů s psychickým hendikepem do života v běžné společnosti. Mezi hlavní oblasti působnosti nadace patří budování chráněného a podporovaného bydlení, vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce, podpora terénní psychosociální intervence a grantová podpora organizací angažujících se v komunitní péči.

Zavřít
Fokus Praha - Centrum Břevnov: zařízení pro osoby s duševním onemocněním

Fokus Praha – Centrum Břevnov: zařízení pro osoby s duševním onemocněním

15:30 - 16:00 | Srdce Central parku

Centrum Břevnov tvoří tři týmy, které poskytují své služby lidem s duševním onemocněním. Denní sanatorium zajišťuje zdravotní (psychoterapeutické, psychologické a psychiatrické) služby pro klienty z celé Prahy a blízkého okolí. Komunitní tým poskytuje sociální služby obyvatelům Prahy 6, 7 a 17. Součástí Centra Břevnov je také Krizová služba.

Zavřít
Martin Javůrek - Úzkostné poruchy

Martin Javůrek – Úzkostné poruchy

16:45 - 17:15 | Srdce Central parku

Některou z forem úzkostné poruchy trpí v České republice až 1 450 000 osob. Může se jednat například o různé fobie, panickou poruchu nebo obsedantně-kompulzivní poruchu. Společně s Martinem Javůrkem z hnutí Nevypusť duši si povíme o tom, jak se úzkost projevuje, jaké je to s úzkostnou poruchou žít a jak se dá překonávat.

Zavřít
Hraniční porucha osobnosti - život jako na houpačce

Hraniční porucha osobnosti – život jako na houpačce

18:00 - 18:30 | Srdce Central parku

Jde o křehkou strukturu osobnosti, jejímž základním znakem je emoční nestabilita. Lidé s hraniční poruchou osobnosti mívají potíže v mezilidských vztazích, neboť touží po lásce, ale zároveň ji nedokážou autenticky dávat a přijímat. Na základě chybějící základní důvěry ve svět mohou své blízké svým impulsivním chováním nevědomě manipulovat a zraňovat. Tito lidé nemívají jasno, kým vlastně jsou, trápí je pocity prázdnoty, stavy napětí a sklon k sebeznehodnocování. Hledají uvolnění, vzrušení a vlastní identitu prostřednictvím experimentů v sexualitě, s psychotropními látkami či sebepoškozováním, typicky řeznými ránami. S doktorkou Andreou Scheansovou, psycholožkou PN Bohnice se zaměříme na tuto poruchu, o které se často nemluví.

Zavřít
Marie Salomonová - Jak jsem málem vypustila duši

Marie Salomonová – Jak jsem málem vypustila duši

19:30 - 20:00 | Srdce Central parku

Když bylo Marii třináct let, začala si více než dřív všímat toho, že je dlouhodobě smutná, že jí mezi spolužáky není dobře, a uzavírala se ještě víc do sebe a k učení. Promluvila o tom se školní psycholožkou, začala chodit i k psychologovi. Její stav se ale neměnil. Zlepšení přinesla až návštěva psychiatra, který jí ve čtrnácti letech diagnostikoval depresi a napsal první antidepresiva. Marie vystudovala neurovědu na prestižní univerzitě v Anglii a po návratu domů spoluzaložila iniciativu Nevypusť duši. Ta si klade za cíl šířit fakta a bořit mýty v oblasti duševního zdraví.

Zavřít

Neděle 27.5.

Fokus Praha - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

Fokus Praha – zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

13:00 - 13:30 | Srdce Central parku

Tým podpory zaměstnávání ze sdružení Fokus Praha pomáhá se zaměstnáváním lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Co taková práce přináší? Jaké jsou formy pracovní rehabilitace? Vedoucí týmu podpory změstnávání Petr Špaček bude hovořit také o metodě IPS (Individual Placement and Support), o spolupráci se zdravotníky. Podělí se také o příklady a zkušenosti z praxe.

Zavřít
Nadace BONA - Nové výzvy v rehabilitaci lidí s duševním onemocněním

Nadace BONA – Nové výzvy v rehabilitaci lidí s duševním onemocněním

14:15 - 14:45 | Srdce Central parku

Jaké možnosti pomoci mají lidé s duševním onemocněním? Petr Vítek z Nadace BONA bude hovořit o práci s lidmi, kteří trpí duševním onemocněním. Jaká je cesta k zotavení?

Nadace BONA se již 25 let věnuje integraci spoluobčanů s psychickým hendikepem do života v běžné společnosti. Mezi hlavní oblasti působnosti nadace patří budování chráněného a podporovaného bydlení, vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce, podpora terénní psychosociální intervence a grantová podpora organizací angažujících se v komunitní péči.

Zavřít
Jeník Tyl - Jednodušší je se zbláznit

Jeník Tyl – Jednodušší je se zbláznit

15:30 - 16:00 | Srdce Central parku

Před šesti lety v létě se Jeníkovi odehrál v hlavě podivný souboj. Druhý den ráno již nebyl jako dříve. Od roku 2010 byl čtyřikrát hospitalizovaný a dále žije s diagnostikovanou bipolární poruchou. Jak se s psychickou „chorobou“ žije? Omezuje nebo otevírá možnosti? Je nemoc naše nebo cizí? O tom Vám chce povědět.

Zavřít
Schizofrenie - mýty versus skutečnost

Schizofrenie – mýty versus skutečnost

16:45 - 17:15 | Srdce Central parku

Termín schizofrenie patří do běžné slovní zásoby mnoha lidí, nicméně málokdo skutečně ví, jak nemocný schizofrenií může myslet, cítit a jednat. V bulvárním tisku nacházíme tučné titulky typu „Schizofrenik zase vraždil!“. Obraz schizofrenie podávaný médii odráží společenské předsudky a strach z neznámého, realita je o něco jiná. Doktorka Andrea Scheansová, psycholožka PN Bohnice Vás seznámí s tím, co si pod diagnózou schizofrenie představit, jaké jsou podoby tohoto onemocnění a jak se dá léčit. Uvede též příklady možných příčit rozvoje schizofrenie z hlediska biologie a psychologie. V diskusi se zamyslíme nad rolí nemocného schizofrenií v současné společnosti a kvalitou života s tímto onemocněním.

Zavřít
Národní ústav duševního zdraví - Kvíz o duševním zdraví a nemoci

Národní ústav duševního zdraví – Kvíz o duševním zdraví a nemoci

18:00 - 18:30 | Srdce Central parku

Interaktivní kvíz s následnou diskusí o tom, jak přistupujeme k duševnímu zdraví a nemoci.

Zavřít
Martina Vítková  - Syndrom vyhoření

Martina Vítková – Syndrom vyhoření

19:30 - 20:00 | Srdce Central parku

„Burn-out“ – syndrom vyhoření. Co se děje, když vyhořím? Jak to vypadá? Poznám to? Co k tomu vede? Jde tomu zabránit? V rámci besedy s Martinou Vítkovou z hnutí Nevypusť duši si tuto „diagnózu 21.století“ podrobněji představíme a probereme odpovědi na jednotlivé výše zmíněné otázky. Dozvíte se i něco více o tom, jak nevypustit duši v práci, o psychohygieně a co lze v případě vyhoření dělat.

Zavřít

Změna programu vyhrazena.