Srdce alternativní zóny | Stages | Mezi Ploty

Filtrovat

Sobota 25.5.

Tělo jako zdroj energie a sebepoznání

Tělo jako zdroj energie a sebepoznání

12:45 - 13:15 | Srdce alternativní zóny

Je tělo naším domovem a zdrojem? Jak ho vnímáme a jak mu dokážeme naslouchat? Jak se v něm odráží, co prožíváme a potřebujeme?
Pojďme se inspirovat jedinečným psychoterapeutickým přístupem biosyntézy, která směřuje k dobrému propojení mysli, pocitů a těla s naším duchem či esencí, abychom mohli žít a pulzovat kreativně, spontánně a vitálně.

O tématu bude hovořit Mgr. Martin Hofman ze Sociální kliniky.

Zavřít
Hypnóza a její terapeutické využití

Hypnóza a její terapeutické využití

13:45 - 14:15 | Srdce alternativní zóny

Přednáška pojednává o využití hypnotického stavu ke zklidnění jedince v oblasti psychické i tělesné. Diskutovány budou i možnosti využití obecných a specifických sugescí k léčebnému působení.

Přednáší PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. z Institutu hypnózy & hypnoterapie.

Zavřít
Rogersovská psychoterapie

Rogersovská psychoterapie

14:45 - 15:30 | Srdce alternativní zóny

PCA (person centered approach) je jedním z humanistických přístupů, které vznikly jako reakce na hegemonii psychoanalýzy a behaviorální terapie. Carl Rogers empirickým přístupem objevil pozitivní potenciál k úzdravě a rozvoji skrytý v každém z nás a ukázal náš potenciál k plnějšímu bytí. Co je potřeba a co postačuje v psychoterapii, abychom nastartovali proces růstu?

Přednáší Mgr. Petr Hudlička, ředitel a statutár Fokusu Praha.

Zavřít
Zažij virtuální realitu a její terapeutické účinky

Zažij virtuální realitu a její terapeutické účinky

16:30 - 17:00 | Srdce alternativní zóny

Pokrok v oblasti nových technologií, jako je virtuální realita (VR), se projevuje i v oblasti zdravotnictví a duševního zdraví. Virtuální realita se díky možnosti detailního záznamu a ekologické validitě (srovnatelnosti s reálnými životními situacemi) využívá zejména při testování chování a kognitivních schopností (např. paměti). Virtuální realita se stále častěji uplatňuje také terapeuticky. Příkladem terapeutického využití VR je rehabilitace oslabených kognitivních schopností, terapie různorodých fobií (např. strach z pavouků, výšek, létání nebo veřejného vystupování) nebo aplikace pro expoziční terapii u obsedantně-kompulzivní poruchy. Během přednášky se podíváme na ukázku uplatnění VR při testování paměti nebo prostorové navigace a po přednášce bude možné si některé z představených metod přímo vyzkoušet.

Přednáší Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví.

Zavřít
Jungova analytická psychologie

Jungova analytická psychologie

17:30 - 18:00 | Srdce alternativní zóny

Analytická psychologie Carla Gustava Junga je unikátním výtvorem na poli lidského myšlení. Nenabízí cestu pouze do individuální lidské psýché, ale i do vrstev, které sdílíme jako lidstvo. Tam se psychologie propojuje s literaturou, mytologií či religionistikou. Jaký je střed naší duše a jaká cesta k němu vede? Kde se věda potkává s pohádkou?

Přednáší Mgr. Petr Hudlička, ředitel a statutár Fokusu Praha.

Zavřít

Neděle 26.5.

Kognitivně-behaviorální terapie: udělejte si jasno.

Kognitivně-behaviorální terapie: udělejte si jasno.

12:30 - 13:00 | Srdce alternativní zóny

Proč Světová zdravotnická organizace doporučuje KBT jako metodu první volby u nejrozšířenějších psychických poruch? Jak se liší staré a nové přístupy v KBT? Chcete nahlédnut do psychoterapeutické kuchyně a poznat základní postupy KBT, které vám mohou pomoci hned dnes? Víte, jak pro sebe najít toho správného psychoterapeuta?

Přednáší MUDr. Robert Kačeňák z Krizového centra RIAPS.

Zavřít
Hypnóza a její terapeutické využití

Hypnóza a její terapeutické využití

14:00 - 14:30 | Srdce alternativní zóny

Přednáška pojednává o využití hypnotického stavu ke zklidnění jedince v oblasti psychické i tělesné. Diskutovány budou i možnosti využití obecných a specifických sugescí k léčebnému působení.

Přednáší PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. z Institutu hypnózy & hypnoterapie.

Zavřít
O psychické krizi a možnostech pomoci

O psychické krizi a možnostech pomoci

15:30 - 16:00 | Srdce alternativní zóny

Život přináší nejen radostné chvíle, ale také nás vystavuje situacím, které jsou těžké a náročné. Co lze dělat, když se ocitneme v obtížné životní situaci, která ohrožuje naše duševní zdraví? Jaké jsou možnosti svépomoci a kdy je dobré vyhledat pomoc odborníka? Co dělat, když chcete pomáhat lidem v krizi na profesionální úrovni? Hovořit se bude o krizové pomoci, kterou mají lidé k dispozici a mnohdy o ní ani nevědí.

Přednáší MUDr. Robert Kačeňák z Krizového centra RIAPS.

Zavřít
Sebevražda!

Sebevražda!

16:30 - 17:00 | Srdce alternativní zóny

Přednáška se bude věnovat problematice sebevražd ve světě i u nás. Zaměříme se na výskyt a trendy sebevražedného jednání, rizikové faktory a možnosti prevence. Zmíníme také vznikající Národní akční plán prevence sebevražd, který doplňuje Národní akční plán pro duševní zdraví 2030.

Zavřít
Mohou básně léčit?

Mohou básně léčit?

18:00 - 18:30 | Srdce alternativní zóny

Poetoterapie jako setkání se sebou skrze poezii. Podpora zdraví a růstu skrze jazyk, symbol a příběh. Jak v praxi může vypadat tato méně známá forma expresivní terapie? Jak můžeme skrze jazyk nechat rozeznít svůj tvůrčí potenciál a dotknout se svého vlastního bytí?

Přednáší Mgr. Petr Hudlička, ředitel a statutár Fokusu Praha.

Zavřít

Změna programu vyhrazena.