Dobrý den,

předem bychom Vám chtěli poděkovat za Váš zájem o náš festival Mezi ploty 2019. Velice nás to těší.

Poskytnutí místa ke stánkovému prodeji bude probíhat podobným způsobem, jako tomu bylo i minulý rok, a to formou aukce jednotlivých zón a sortimentů.

Jednotlivé prodejní zóny:

  1. Centrál park

  2. Rodinná zóna

  3. Alternativní zóna

  4. Street zóna

Každá prodejní zóna bude mít v letošním roce svůj vlastní časový harmonogram pro zasílání nabídek a vlastní vyvolávací ceny pro jednotlivé sortimenty. Vyvolávací ceny pro jednotlivé prodejní zóny a sortimenty, najdete na našich webových stránkách ( Vyvolávací ceny stánků 2019). Aukce se primárně týká sortimentu s jídlem (občerstvení), čajoven a dýmek.

Je možné, že budete nabízet něco jiného a v seznamu aukce to nebude zařaditelné, v tom případě vše vyřešíme individuálně. Na konci termínu aukce budou vyhlášeni vítězové s nejlepší nabídkou, tudíž nejvyšší nabídnutou cenou a bude jim poskytnut prostor pro stánkový prodej v dané zóně.

Tento systém byl zvolen proto, abychom mohli výherci pro daný sortiment nabídnout exkluzivitu a mohli zamezit případu, kdy někdo bude nabízet podobný či stejný druh produktu v dané zóně. Jinými slovy se exklusivita bude vztahovat pouze na prodejní zónu, nikoliv na celý festival!

Ostatní sortimenty (non-food) mají svoje vyvolávací ceny uvedené taktéž na našich webových stránkách. Upozorňuji, že non-food sortiment do aukce nevstupuje, a také se na něj nevztahuje exklusivita. Zájemci o non-food (ne-jídlo) sortiment napíši na e-mail: [email protected] a budou jim zaslány potřebné informace. Je možné, že budete nabízet něco jiného než je uvedené v našem seznamu, v takovém případě vše vyřešíme individuálně.

Festival probíhá v komplexu léčebného zařízení Bohnice, tudíž je zde přísný zákaz prodeje alkoholických nápojů. Stejně jako loňský rok má exkluzivitu na prodej veškerých nealkoholických nápojů náš hlavní dodavatel.

Jediné v čem se bude cena navyšovat je za odběr elektrické energie. Cena elektrické energie je stanovena ve výši 25 Kč za 1kW/h bez DPH.

Vzoreček pro výpočet celkové spotřebované energie je následující: spotřeba v kWh na stan X 25 Kč/kWh X 11 hodin X 2 dny = celková spotřebovaná energie na festivalu bez DPH za SO a NE. Upozorňujme, že v případě překročení limitu spotřebovávané energie může být stánek odpojen.

Termíny aukce dle jednotlivých zón

Zóna

Začátek aukce

Konec aukce

Centrál park

15. 1. 2019

28. 2. 2019

Rodinná zóna

1. 3. 2019

30. 3. 3019

Alternativní zóna

1. 4. 2019

21. 4. 2019

Street zóna

15. 4. 2019

5. 5. 2019

Po získání místa ke stánkovému prodeji Vám bude zaslán přihlašovací formulář, kde doplníte fakturační údaje, abychom Vám mohli poslat platební podmínky, smlouvu a další informace. Faktura bude obsahovat Vaší nabídnutou cenu za danou zónu a sortiment včetně ceny za spotřebovanou energii. Upozorňuji, že všechny položky jsou hrazeny včetně DPH.

Vystavenou fakturu je potřeba uhradit do 14 dní od jejího obdržení po tomto termínu budou všechny nezaplacené pohledávky vyřazeny, pokud nebude individuálně domluveno něco jiného. Následně bude prodejní zóna a sortiment nabídnut dalšímu v pořadí. Smlouvy budou zasílány společně s fakturou a dalšími potřebnými informacemi.

Upozorňujeme, že prodávající ručí za škody na předmětech a zařízeních, které na festival Mezi Ploty přiváží a které budou v areálu PNB instalovány nebo používány a za škody na životě, zdraví a majetku způsobené jejich užíváním. Doporučujeme mít uzavřenou vhodnou pojistnou smlouvu. Doporučujeme mít uzavřenou vhodnou pojistnou smlouvu.

Poskytnutí místa ke stánkovém prodeji a s tím spojené veškeré administrativní záležitosti zajišťuje společnost NedomYsleno ČR s.r.o., Se sídlem: Hrusická 2510/2 141 00 Praha 4, IČO: 273 903 81.

V případě dotazů či nejasností pište na níže uvedený e-mail.

e-mail: [email protected]

Hezký den

Podmínky ke stažení v PDF | Vyvolávací ceny stánků 2019

Souhlasím s podmínkami