Dobrý den,

předem bychom Vám chtěli poděkovat za Váš zájem o náš festival Mezi ploty 2020. Velice nás to těší.

Poskytnutí místa ke stánkovému prodeji bude probíhat podobným způsobem, jako tomu bylo i minulý rok, a to formou aukce jednotlivých zón a sortimentů.

Prodejní zóny:

  • Centrál park
  • Rodinná zóna
  • Alternativní zóna
  • Street zóna

Každá prodejní zóna bude mít svůj vlastní časový harmonogram pro zasílání nabídek a vlastní vyvolávací ceny pro jednotlivé sortimenty. Vyvolávací ceny pro jednotlivé prodejní zóny a sortimenty najdete na našich webových stránkách. Aukce se primárně týká sortimentu s jídlem (občerstvení), čajoven a dýmek.

Systém aukce byl zvolen proto, abychom mohli výherci pro daný sortiment nabídnout exkluzivitu a mohli zamezit případu, kdy někdo bude nabízet podobný či stejný druh sortimentu v dané zóně.

Po ukončení aukce viz. harmonogram budou vyhlášeni vítězové s nejlepší nabídkou, tudíž nejvyšší nabídnutou cenou, a bude jim poskytnut prostor pro stánkový prodej v dané prodejní zóně.

Pozor – exklusivita se bude vztahovat pouze na prodejní zónu, nikoliv na celý festival!!

Ostatní sortimenty (non-food) mají svoje vyvolávací ceny uvedené taktéž na našich webových stránkách. Upozorňuji, že non-food sortiment do aukce nevstupuje, a také se na něj nevztahuje exklusivita.

Zájemci o non-food – nejídelní sortiment se mohou hlásit na e-mailovou adresu: [email protected].

Festival probíhá v komplexu léčebného zařízení Bohnice, tudíž je zde přísný zákaz prodeje alkoholických nápojů. Stejně jako loňský rok má exkluzivitu na prodej veškerých nealkoholických nápojů náš hlavní dodavatel.

Jediné, v čem se bude cena navyšovat je za odběr elektrické energie. Cena elektrické energie je stanovena ve výši 25 Kč za 1kW/h bez DPH.

Vzoreček pro výpočet celkové spotřebované energie je následující: spotřeba v kWh na stan X 25 Kč/kWh X 11 hodin X 2 dny = celková spotřebovaná energie na festivalu bez DPH za SO a NE. Upozorňujme, že v případě překročení limitu spotřebovávané energie může být stánek odpojen.

Termíny aukce dle jednotlivých zón

Zóna Začátek aukce Konec aukce
Centrál park 15. 1. 2020 28. 2. 2020
Rodinná zóna 1. 3. 2020 30. 3. 3020
Alternativní zóna 1. 4. 2020 19. 4. 2020
Street zóna 19. 4. 2020 30. 4. 2020

Po získání místa ke stánkovému prodeji Vám bude zaslán přihlašovací formulář, kde doplníte fakturační údaje, abychom Vám mohli poslat platební podmínky, smlouvu a další informace. Faktura bude obsahovat Vaší nabídnutou cenu za danou zónu a sortiment včetně ceny za spotřebovanou energii. Upozorňujeme, že všechny položky jsou hrazeny včetně DPH.

Vystavenou fakturu je potřeba uhradit do 14 dní od jejího obdržení po tomto termínu budou všechny nezaplacené pohledávky vyřazeny, pokud nebude individuálně domluveno něco jiného. Následně bude prodejní zóna a sortiment nabídnut dalšímu v pořadí. Smlouvy budou zasílány společně s fakturou a dalšími potřebnými informacemi.

Upozorňujeme, že prodávající ručí za škody na předmětech a zařízeních, které na festival Mezi Ploty přiváží, a které budou v areálu PNB instalovány nebo používány a za škody na životě, zdraví a majetku způsobené jejich užíváním. Doporučujeme mít uzavřenou vhodnou pojistnou smlouvu.

Připomínáme, že na festivalu je zakázáno prodávat, distribuovat, rozdávat či servírovat jídlo s jednorázovými plasty nebo s jednorázovým plastovým nádobím.

Zároveň důrazně upozorňujeme, že opuštění areálu je možné teprve po ukončení veškerého programu v dané prodejní zóně. viz. program na našich webových stránkách.

Poskytnutí místa ke stánkovém prodeji a s tím spojené veškeré administrativní záležitosti zajišťuje společnost NedomYsleno ČR s.r.o., Se sídlem: Hrusická 2510/2 141 00 Praha 4, ICO: 273 903 81 a společnost NY servis s.r.o., Se sídlem: Kubánské náměstí 1320/19, Vršovice, 100 00 Praha 10, ICO: 07126441

V případě dotazů či nejasností pište prosím na e-mail: [email protected]

Podmínky ke stažení v PDF | Vyvolávací ceny stánků 2020

Souhlasím s podmínkami