Srdce alternativní zóny | Stages | Mezi Ploty

Filtrovat

Sobota 27.5.

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. - Hypnóza a její účinky

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. – Hypnóza a její účinky

13:15 - 14:00 | Srdce alternativní zóny

Přednáška PhDr. Martina Dlabala, Ph.D., z Institutu hypnózy bude pojednávat o vybraných způsobech navození hypnózy. Posluchači se rovněž dozvědí o možnostech a mezích hypnózy, pokud jde o změnu v chování hypnotizované osoby.

Zavřít
Mindfullness - návod na barevný život

Mindfullness – návod na barevný život

14:45 - 15:30 | Srdce alternativní zóny

Do češtiny je tento výraz překládán ‎jako bdělost, všímavost nebo plné uvědomování. Přístup k životu, který má původ v asijské kultuře, nachází i u nás velké množství příznivců.

Zjednodušeně řečeno se jedná o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku. Bez jakéhokoliv hodnocení, posuzování, domýšlení. Zdánlivě jednoduchá věc. Lidská pozornost se ovšem snadno rozuteče do minulosti (co jsme kde řekli, udělali, co kdo řekl nebo udělal nám) ‎ nebo budoucnosti (co máme nebo naopak nemáme nezapomenout atp..).

Všímavost nabízí cesty jak se osvobodit z navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k nepříjemným pocitům. ‎Všímavost je především o praktické zkušenosti, proto si i účastníci budou moci zkusit některou z jednoduchých technik mindfullness na vlastní kůži.

odborník: Mgr. Lucie Husová, psycholog CSSP – KC RIAPS

Zavřít
O psychické krizi a možnostech pomoci

O psychické krizi a možnostech pomoci

16:15 - 17:00 | Srdce alternativní zóny

Život přináší nejen radostné chvíle, ale také nás vystavuje situacím, které jsou těžké a náročné. Co lze dělat, když se ocitneme v obtížné životní situaci, která ohrožuje naše duševní zdraví? Jaké jsou možnosti svépomoci a kdy je dobré vyhledat pomoc odborníka? Hovořit se bude o krizové pomoci, kterou mají lidé k dispozici a mnohdy o ní ani neví.

odborník: Mgr. Tomáš Holcner, klinický psycholog CSSP – KC RIAPS 

Zavřít
10 rozdílů mezi koučováním a psychoterapii

10 rozdílů mezi koučováním a psychoterapii

17:45 - 18:30 | Srdce alternativní zóny

Všechny cesty vedou do Říma. Stejně tak v péči o duševní zdraví existuje mnoho cest jak k němu dojít. Jak si vybrat tu nejlepší pro sebe? Prvním krokem je získat kvalitní informace. Pojďte se seznámit s těmito v současnosti nejvíc využívanými přístupy. Kromě pochopení základních principů dostanete možnost na vlastní kůži možnost ochutnat základní koučovací techniku, která vám pomůže určit, kde ve vašem životě by bylo nejefektivnější se změnou začít.

odborník: MUDr. Robert Kačeňák, psychiatr, kouč a psychoterapeut CSSP – KC RIAPS 

Zavřít
Psychoterapie hrou

Psychoterapie hrou

19:15 - 19:45 | Srdce alternativní zóny

Musí být psychoterapie vždy jen o rozhovoru, jaké jsou další kreativní formy managementu životní změny? V tomto setkání se dovíte ale mnohem víc. Seznámíte se s principy, jak naše postoje ovlivňují náš život. Které z našich myšlenek jsou plevelem v zahradě duše a jak s nimi pracovat. Dovíte se taky o unikátní společenské hře, která vám s minimální námahou pomůže změnit svůj život.

odborník: MUDr. Robert Kačeňák, psychiatr, kouč a psychoterapeut CSSP – KC RIAPS 

 

Zavřít

Neděle 28.5.

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. - Hypnóza a její účinky

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. – Hypnóza a její účinky

13:15 - 14:00 | Srdce alternativní zóny

Přednáška PhDr. Martina Dlabala, Ph.D., z Institutu hypnózy bude pojednávat o vybraných způsobech navození hypnózy. Posluchači se rovněž dozvědí o možnostech a mezích hypnózy, pokud jde o změnu v chování hypnotizované osoby.

Zavřít
Národní ústav duševního zdraví - Předsudky ubližují, zbavme se jich!

Národní ústav duševního zdraví – Předsudky ubližují, zbavme se jich!

14:45 - 15:30 | Srdce alternativní zóny

Stigma spojené s duševním onemocněním je v naší společnosti široce přítomné. Ovlivňuje osoby žijící s duševním onemocněním v mnoha oblastech jejich každodenního života a vytváří bariéry, které mohou být větší zátěží než choroba samotná. Společnou snahou lze stigmatizaci a diskriminaci lidí s tímto handicapem překonat a směřovat k rovnosti a jejich plnému zapojení do společnosti.

Zavřít
Techniky a programy podporující duševní zdraví dětí na školách.

Techniky a programy podporující duševní zdraví dětí na školách.

17:45 - 18:30 | Srdce alternativní zóny

Škola má značný vliv na formování osobnosti každého z nás, a to bez bez ohledu na věk, pohlaví nebo sociální zázemí. Děti od prvního stupně ve škole stráví minimálně 18 hodin týdně. V posledním ročníku základní školy se toto číslo vyšplhá až na 30 hodin týdně.
Vzhledem k tomu, jak podstatnou část života školní docházka tvoří, mají právě vzdělávací instituce velký potenciál ovlivnit duševní zdraví dětí a dospívajících. Tuto skutečnost umocňuje navíc fakt, že většina duševních onemocnění propuká v období pozdního dětství a adolescence.
Školy mají v současnosti rozsáhlé možnosti v oblasti edukace a praktických cvičení, které vedou k prevenci poruch duševního zdraví a k jeho upevnění. Existuje celá řada odborných programů, které učí děti, jak mohou samy ovlivňovat svou duševní pohodu, soustředění a udržovat pozitivní vztahy s vrstevníky i dospělými.

Hlavním tématem přednášky bude představení několika nejrozšířenějších světových  psychoedukačních programů, specifikace jejich základních parametrů a krátká prezentace výzkumu efektivity těchto programů.

Zavřít
Biosyntéza: Tvar duše a paměť těla v terapii

Biosyntéza: Tvar duše a paměť těla v terapii

19:15 - 19:45 | Srdce alternativní zóny

Ochutnávka celostního přístupu v somatické terapii, který klade důraz na integraci tělového, emočního i mentálního prožívání. Vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. Klíčovou inspirací jsou vlastní zdroje klienta, jež jsou v terapii vyhledávány a znovuoživovány.

Zavřít

Změna programu vyhrazena.